Coffee

290 ฿

MANA Zero Coffee

กาแฟรสชาติกลมกล่อม เพื่อสุขภาพ

ไม่มีไขมัน ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล

40 KCal ลดหิว อิ่มนาน

วิธีทาน 1 ซองผสมน้ำ 150 มล ชงร้อนหรือเย็นก็ได้

ราคา 290 บาท

ขนาดบรรจุ 10 ซอง

เลข อย. 13-1-01760-2-0081

MANA Zero Coffee

กาแฟรสชาติกลมกล่อม เพื่อสุขภาพ

ไม่มีไขมัน ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล

40 KCal ลดหิว อิ่มนาน

วิธีทาน 1 ซองผสมน้ำ 150 มล ชงร้อนหรือเย็นก็ได้

ราคา 290 บาท

ขนาดบรรจุ 10 ซอง

เลข อย. 13-1-01760-2-0081

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รีวิวจากผู้ใช้จริง